các ký hiệu trên mác quần áo

mác vải

                             các ký hiệu trên mác quần áo

 – biểu tượng trên tag quần áo cơ bản được chú thích là: hướng dẫn sử dụng cho người dùng.

1) Dry cleaning ( giặt khô)

DC

 

Nếu nhãn chăm sóc có một vòng tròn nhỏ, nhà sản xuất ghi rằng bạn phải giặt khô vật dụng này.
các kí hiệu trong may mặc có một chữ cái nhỏ bên trong vòng tròn, nó cho biết người giặt khô nên sử dụng hóa chất nào.
-Càng nhiều thanh bên dưới vòng tròn cho biết mức độ đề phòng; người giặt khô phải thực hiện.
– có dấu gạch chéo trên biểu tượng vòng tròn, bạn không nên giặt khô đồ.

 

2) ironing ( ủi)

các kí hiệu trân nhãn mác quần áo

Đồ của bạn có thể được ủi ở bất kỳ nhiệt độ nào nếu biểu tượng bàn ủi trên nhãn chăm sóc không có dấu chấm.
Càng nhiều dấu chấm trên biểu tượng bàn ủi cho thấy nhiệt độ của nhiệt có thể được áp dụng:
– dấu chấm: hàng tinh tế, tức là lụa và len.
– dấu chấm: tổng hợp.
– chấm: vải lanh và cotton.
Nếu có dấu chéo trên biểu tượng bàn ủi, bạn không nên ủi đồ đó.

 

3) DRYING ( sấy khô)

kí hiệu trên nhãn mác quần áo

Nếu nhãn care có hình tròn bên trong hình vuông, mặt hàng của bạn có thể được sấy khô.
Càng nhiều dấu chấm trên biểu tượng bàn ủi cho thấy nhiệt độ của nhiệt có thể được áp dụng:
– chấm = nhiệt độ thấp
– chấm = nhiệt độ trung bình
– chấm = nhiệt độ cao
Nếu có dấu gạch chéo trên biểu tượng sấy khô, bạn không nên sấy khô đồ.

 

 

4) HAND WASHING ( giặt bằng tay)

hand washing

Nếu nhãn care có lồng giặt bằng tay, đồ của bạn có thể được giặt tay hoặc cho vào chu trình giặt tinh tế là 40 ° C / 104 ° F hoặc thấp hơn.
Giặt tay phù hợp hơn với những món đồ mỏng manh, chẳng hạn như vải cashmere hoặc lụa, vì giặt nhẹ nhàng, tránh bị co hoặc rút.
tag quần áo có biểu tượng xoắn, mặt hàng của bạn có thể bị xoắn.
– Nếu ký hiệu care labels có dấu gạch chéo trên biểu tượng xoắn, bạn không nên vắt sản phẩm.

 

5) SYNTHETIC WASHING ( giặt tổng hợp)

các kí hiệu trên nhãn mác quần áo

hướng dẫn sử dụng trên tag quần áo của bạn có thể được giặt trong máy giặt nếu nhãn chăm sóc của bạn có biểu tượng lồng giặt.
Con số trên biểu tượng lồng giặt cho biết nhiệt độ tối đa có thể được áp dụng.
Càng nhiều thanh bên dưới lồng giặt cho thấy việc giảm vắt và xả:
Không có thanh: Mục có thể được kéo và rửa như bình thường.
– thanh: Giặt nhẹ nhưng có thể vắt và xả như bình thường.
– Nếu có dấu gạch chéo trên biểu tượng bồn tắm, bạn không nên giặt đồ.

 

các ký hiệu trên nhãn mác quần áo

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Contact Me on Zalo